Aktuality

Čtyři miliardy pro inovativní projekty

V pořadí již třetí výzvu k podávání žádostí o podporu do programu Inovace – Inovační projekt vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro podnikatele a jejich inovativní…

05.05.2009

 
Třicet hodin na internetu, a to převážně z domova

Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu ukazuje, že již více než 90 % internetových uživatelů se připojuje z domova. Velikost internetové populace ČR se stále těsně drží pod…

05.05.2009

 
Český export do Ruska – návrat na ztracené pozice?

V očích českých exportérů ještě donedávna představovaly Rusko a země bývalého Sovětského svazu výhledově největší exportní příležitost. Urychlený návrat na ztracené pozice českých firem na…

05.05.2009

 
Carat: Výdaje na reklamu letos klesnou téměř o 6 procent

Celosvětové výdaje na reklamu se v letošním roce sníží o 5,8 procenta kvůli poklesu zájmu o inzerci na všech velkých trzích s výjimkou Číny. Předpověděla to přední mediální agentura Carat.…

05.05.2009

 
Spotřební zboží šlo dolů

Trh s technickým spotřebním zbožím v České republice v poslední čtvrtině roku 2008 poklesl o téměř 8 % v porovnání se stejným obdobím roku loňského. Pouze segment spotřební elektroniky…

05.05.2009

 
5 / 10 / 15 na stránku

číslo

Čtyři miliardy pro inovativní projekty

V pořadí již třetí výzvu k podávání žádostí o podporu do programu Inovace – Inovační projekt vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro podnikatele a jejich inovativní projekty jsou tentokrát připraveny čtyři miliardy korun. Program je součástí operačního programu Podnikání a inovace, který administruje agentura CzechInvest.
Program Inovace – Inovační projekt je určen malým a středním podnikatelům i velkým podnikům, kteří realizují inovační projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb či projektů zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Malé a střední podniky mohou navíc žádat o podporu na zavedení nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si mohou pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovačních projektů.
Malé a střední podniky mohou dále získat dotaci až do výše 2 miliónů korun na projekty zaměřené na organizační a marketingové inovace. Platí však, že maximální výše dotace vždy odpovídá regionální mapě intenzity veřejné podpory pro období 2007–2013. Projekty musí být realizovány na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.
Registrační žádosti do třetí výzvy programu Inovace – Inovační projekt bude přijímat agentura CzechInvest od 15. dubna 2009, žadatelé tedy mají dostatek času k prostudování výzvy a případným konzultacím k programu či postupu podávání žádosti.
Žádosti přijímá agentura CzechInvest výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org. ■

Datum: 05.05.09, 15:19