Aktuality

Zaměstnance zajímá výše platu a volno navíc

Zaměstnanecké benefity jsou společně s výší platu a dobrými vztahy s kolegy zásadním elementem, který berou tuzemští pracovníci v úvahu při hodnocení spokojenosti či nespokojenosti…

11.02.2010

 
Home Staging přináší oživení realitního trhu

V zemích západní Evropy, zejména ve Velké Británii a v USA, velmi rozšířený obor Home Staging přichází i do České republiky. Jako první přináší tuto službu firma HOME STAGING s.r.o..…

20.01.2010

 
Většina Čechů je ochotna si i v době krize za bílé zboží připlatit

Více než tři čtvrtiny Čechů si za kvalitní bílé zboží i v době krize rády připlatí. Kvalita totiž představuje pro 97 % Čechů rozhodující kritérium při výběru nového spotřebiče, a to…

20.01.2010

 
Tuzemské firmy šetří na kancelářských prostorách

Tuzemští podnikatelé výrazně snižují své náklady na pronájem kancelářských prostor. Vlivem aktuální hospodářské situace jsou firmy nuceny šetřit, v důsledku toho klesá poptávka po…

14.01.2010

 
Dolar je stále výrazně podhodnocen

Navzdory jistému posílení z konce roku zůstává americký dolar fundamentálně podhodnocenou měnou. Ukazují na to jednoduché aplikace konceptu parity kupní síly v podání takzvaného Big Mac…

14.01.2010

 
5 / 10 / 15 na stránku

číslo

Dolar je stále výrazně podhodnocen

Navzdory jistému posílení z konce roku zůstává americký dolar fundamentálně podhodnocenou měnou. Ukazují na to jednoduché aplikace konceptu parity kupní síly v podání takzvaného Big Mac Indexu z týdeníku Economist či šetření cen nábytku IKEA.

Dolar podle modelu parity kupní síly je přitom výrazně podhodnocen nejen vůči euru, ale dokonce i vůči české koruně. Zajímavé přitom je, že podhodnocení dolaru se jeví výraznější, pokud bereme v úvahu ceny nábytku (IKEA) ve světě než ceny hamburgerů z takzvaného Big Mac indexu.

Jednou z obětí finanční krize, která málem rozložila
americký bankovní systém a přivodila nejdelší poválečnou
recesi, byl dolar. Ten na přelomu roku sice o pár procent
zpevnil, avšak řada fundamentálních modelů ukazuje na to,
že má-li se dolar přiblížit své rovnovážné hodnotě mělo by
jít spíše o posílení v řádu desítek procent.
Jednoduchou a často citovanou možností jak rychle zjistit
odchylky měnových kurzů od zákona jediné ceny (neboli
tzv. od konceptu parity kupní síly), je vzít za bernou minci
ceny hamburgerů Big Mac celosvětové sítě McDonald’s. Ty
čas od času porovnává britský ekonomický týdenník The
Economist. Podle jeho lednových údajů o dolarových
cenách Big Maců je dolar výrazně podhodnocen oproti
většině neasijských měn. Výjimkou je snad jen britská libra,
která se potýká s obdobnými následky měnové krize.
Inspirováni Economistem jsme se rozhodli, že zkusíme najít
produkt či službu, který spíše vyjádří podobu mezinárodně
obchodovatelného statku než neobchodovatelného, a který
by šlo alternativně použít k poměřování cenových hladin
(a z toho odpovídajících odchylek aktuálních měnových
kurzů od jejich teoretické hodnoty). Vzhledem k dostupnosti
cen jednotlivých produktů na internetu jsme se rozhodli
poměřit cenovou hladinu u vybraného kusu nábytku IKEA.
Naše cenové šetření hovoří ještě daleko zřetelnější řečí ve
prospěch pravdivosti hypotézy o výrazně podhodnoceném
dolaru. Po přepočtu cen identického kusu nábytku na dolary
ve vybraných zemích jsme zjistili, že ceny v americké
odnoži IKEA jsou nižší, nejen oproti vyspělým evropským
zemím, ale také např. oproti Číně, u které se má všeobecně
za to, že její měna je vůči dolaru výrazně podhodnocena (o
čemž mimo jiné svědčí i ceny dolarových Big Maců).
Pochopitelně, že nižší dolarové ceny v USA, ve srovnání
s jinými zeměmi, lze do jisté míry vysvětlit faktem, že na
velkém americkém trhu panuje vyšší konkurence, která
razantněji tlačí marže prodejců dolů. Nicméně, tímto
faktorem lze vysvětlit odchylky v řádu 10-20 %, nikoliv nižší
cenovou hladinu v řádu 45 %, jako je tomu u eurozóny či
dokonce vyšší o 70-80 %, jako je tomu v případě České
republiky či Kanady. Zde je zřejmé, že zaúřadoval slabý
dolar – ten vinou finanční krize stále dělá z USA lacinou
zemi. Tak tomu však nebude navždy – podle našeho názoru
již tento rok může dolar významnou část svých minulých
ztrát smazat.

Datum: 14.01.10, 17:31