Jak pandemie koronaviru změnila marketing

Jak pandemie koronaviru změnila marketing

Marketing a způsob, jakým podnikáme, se od základu změnil – a to možná navžy. Cíl však zůstává stejný: vytvářet povědomí o značce, zvyšovat počet potenciálních zákazníků, vytvářet přízeň zákazníků a nakonec růst a rozšiřovat naše podnikání.

Pandemie Covid-19 nás donutila změnit způsob života a podnikání. Krize ovlivnila podniky všech velikostí a všichni museli přizpůsobit své myšlení a přístup, stejně jako provádění svých marketingových strategií – pravděpodobně na dlouhou dobu.

Klíčem k úspěchu v tomto neustále se vyvíjejícím prostředí je nezůstat pozadu. Již dříve jsme žili ve stále digitálnějším světě a koronavirová krize tento trend exponenciálně urychlila. V článku se podíváme na 4 způsoby, jakým Covid-19 změnil budoucnost marketingu.

Digitální události

Nárůst počtu webinářů a digitálních akcí byl do značné míry způsoben epidemií koronaviru. Vzhledem ke změně chování spotřebitelů však tyto virtuální akce zůstanou.

Marketéři využívají nástroje pro pořádání digitálních akcí, jako jsou Google Meet, Zoom, Go To Webinar a Microsoft Teams. Díky těmto nástrojům jsou schopni i nadále nabízet svým zákazníkům skoro plnohodnotné akce a kongresy, které by jinak neměli možnost udělat.

Větší zaměření na sociální média

Mnoho lidí se začalo spoléhat více na sociální média, proto je lépe znají a důvěřují jim, včetně Instagramu, TikToku, Facebooku a dalších – všechny tyto platformy zaznamenaly obrovský nárůst používání.

To vše vedlo k většímu důrazu na budování a udržování pevných vztahů se zákazníky. Podnikatelé hledají způsoby, jak efektivněji a účinněji komunikovat se svým publikem pomocí sociálních sítí. Pro další informace ohledně sociálních sítí můžete nalézt zde.

Video marketing

Ještě před pandemií dávalo stále více lidí přednost videu před všemi ostatními typy obsahu. Dnes videomarketing pokračuje v růstu fenomenálním tempem. Následující graf ukazuje, jak v posledních měsících rostly výdaje na reklamu v digitálním videu, zatímco ostatní kanály zaznamenaly pokles.

Digitální reklama

Když byla po celém světě zavedena omezující opatření, téměř okamžitě se zmenšila reklama v kinech, tisku na billboardech a další. Mezitím se zvýšilo využívání digitálních médií a tím pádem i větší dosah reklam. Například se zvýšila sledovanost televize, streamovacích služeb a větší hranost videoher.


Šéfredaktor

Související články

Leave A Comment