Tisková reklama

Everything we do helps us grow together!

Podobně jako i magazíny umožňují noviny předat obsáhlé, podrobné sdělení – protože čtenáři tráví čtením novin dlouhou dobu. To je rozdíl oproti rozhlasu či TV, kde je na kontakt s divákem zpravidla 30 vteřin. Podobně jako v magazínech lze produkt ukázat i v prodejním balení – tzv. packshotu, což usnadňuje propojení reklamy s nákupním rozhodováním spotřebitele.

Deníky: Proč ANO?

Zásah

Deníky nabízejí rychlý, široký, masový zásah populace, tedy širokých cílových skupin. Obsahem dokážou postihnout i jednotlivě všechny regiony.

Cílení

Inzerce se dá umístit k tematicky vhodným sekcím. Např. inzeráty pojišťoven do sekce Domácí finance. Inzerce aut do sekce auto-moto atp.

Deníky: Proč ANE?

Nízký zásah

Na rozdíl od deníků mají jednotlivé tituly poměrně nízký zásah. To znamená, že pro účinný zásah cílové skupiny je zapotřebí použít více magazínů – což je dražší. Navíc také nějaký čas trvá, než vyjdou všechny tituly použité pro komunikaci.

Snadno se okouká

Pokud nás inzerát zaujal, prostudujeme si jej a podruhé se k němu možná letmo vrátíme. Počtvrté už rozhodně nemá takový účinek jako poprvé. Když plánujeme delší aktivity v tisku, je tedy vhodné mít k dispozici více tiskových vizuálů a střídat je.

Magazíny: Proč ANO?

Kvalita tisku

Podobně jako i deníky umožňují časopisy předat obsáhlé, podrobné sdělení – protože čtenáři tráví čtením magazínů velmi dlouhou dobu. Výhodou magazínů je nesporně vysoká kvalita tisku, věrnost barevného podání, nejvíce v případě lifestylových měsíčníků.

Cílení

Čtenáři tematických časopisů obvykle spojuje zájem o danou oblast: motorismus, cestování, vaření atd. Znamená to, že pokud chceme v takovém titulu oslovit lidi zajímající se o turistiku, neplatíme zpravidla zásah pro nás nezajímavých čtenářů.

Magazíny: Proč NE?

Kvalita tisku

Oproti magazínům deníky zpravidla nedosahují takové kvality tisku. V denících zpravidla nelze z podstaty věci použít některé kreativní formy reklamy, běžné v magazínech – vkládané vzorečky produktů, vlepovačky, falešné obálky apod.

Cílení

Přestože lze dobře cílit na čtenáře jednotlivých sekcí (pneumatiky – muži – sportovní sekce), platíme i zásah všech ostatních čtenářů, kteří pro nás zpravidla již nejsou zajímaví. Takže deníky jsou vhodné spíše pro oslovení velmi širokých cílových skupin než na přesné cílení.

Z našeho webu

FrashOnline.cz

Chodím na terapii, no a co? Osvětová kampaň bojuje se stigmatem psychoterapie

Každý pátý Čech trpí podle Rady vlády pro duševní zdraví nějakým psychickým onemocněním, v době koronavirové krize stoupl tento podíl na 30 procent. Podle...

Kvůli pandemii konference INSPO proběhla poprvé online

Kvůli pandemii se konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami letos poprvé nemohla uskutečnit v Kongresovém centru Praha. Jubilejní 20. ročník proto...

E-mail marketing – občas je podceňován, ale i přeceňován

Každá společnost bere existenci webstránky automaticky, ale e-mail marketing takto vnímán není. Je to škoda, protože tato marketingová technika se umisťuje na předních místech efektivity...

Nejčtenejší

Co to je digitální marketing a proč je tak důležitý? – část 1.

Digitální marketing označuje reklamu poskytovanou prostřednictvím digitálních kanálů, jako jsou vyhledávače, webové stránky, sociální média, e-mail a mobilní aplikace. Jedná se v podstatě o jakoukoli formu marketingu, která zahrnuje elektronická zařízení.

Pepsi ve svém marketingovém tahu vyzývá spotřebitele, aby se „rozešli“ s Coca-Colou Zero

Společnost Pepsi využívá negativních ohlasů na sociálních sítích kolem reformulované Coca-Coly Zero Sugar, která byla představena letos v létě (zatím jen v USA) a je podporována rozsáhlou reklamní kampaní. Pepsi žádá frustrované fanoušky Coca-Coly, aby na sociálních sítích zveřejnili svou fotografii s Pepsi Zero Sugar a hashtagem #MyCokeBreakUp.

Konec souborů cookie třetích stran, co dělat? – část 2.

V dnešní době si většina lidí uvědomuje, že jejich data jsou využívána k vytváření cílených reklam a nabídek. Ve skutečnosti o tuto personalizovanou zkušenost stojí - jen nechtějí, aby se jejich data shromažďovala a diskrétně prodávala. Jaké jsou tedy možnosti bez použití cookies třetích stran?

To máte… a neb konfigurátor produktů a jeho využití v eshopech

Konfigurátor je nástroj, který umožňuje uživatelům přizpůsobit komponenty a vlastnosti výrobku tak, aby hotový výrobek co nejvíce splňoval jeho osekávání a optimálně tak pokryl jeho potřeby a požadavky. Produkty se konfigurují pomocí vizuálního rozhraní, kde mohou uživatelé měnit různé atributy (barvu, materiál, příslušenství atd.) a zobrazit si plně personalizovaný výrobek navržený podle jejich specifikací.

Konec souborů cookie třetích stran, co dělat? – část 1.

Prohlížeče založené na Chromiu a samotný Chrome přestanou v roce 2022 podporovat soubory cookie třetích stran. Důvodem je rostoucí nedůvěra uživatelů. Tradiční metody digitální reklamy a monetizace se stanou méně efektivními nebo dokonce přestanou fungovat úplně.